Slikovita gručasta predalpska vas Luče se nahaja pod pobočjem najvzhodnejšega alpskega dvatisočaka Raduha (2062 m) ob sotočju rek Savinje in Lučnice. Vas je bila v pisnih virih prvič omenjena leta 1421. Ljudje na našem območju že stoletja živijo z naravo – glavni dejavnosti sta bili kmetijstvo in gozdarstvo, kar dokazujejo številne etnološke zanimivosti v kraju in okolici. V zadnjem stoletju je pomembna dejavnost v kraju postal turizem, ki nam predstavlja pomemben vir dohodka. Luče so imele več let naziv najlepše urejenega turističnega kraja v Sloveniji in širše.

V Lučah imamo na voljo vso potrebno infrastrukturo, ki gostom omogoča brezskrbno bivanje. V vasi in bližnji okolici je več restavracij in kmečkih turizmov z odlično hrano, trgovin z živili, več okrepčevalnic in barov, zdravstvena in zobozdravstvena ambulanta, vulkanizerska in avtomehanična delavnica, …

Logarska dolina

Savinjsko – Šaleška dolina

Slovenija